Kiedy raport miesięczny z kasy fiskalnej? Kiedy wykonywać raport kasowy miesięczny? Według Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (§ 6 ust….

Kiedy należy wykonać raport dobowy? Przepisy stanowią, że raport dobowy powinien zostać wydrukowany po zakończeniu sprzedaży w danym dniu, jednak nie później niż przed rozpoczęciem sprzedaży w dniu…

Dlaczego nie mogę się polaczyc z drukarka HP? Sprawdź stan sieci i drukarki, aby ponownie podłączyć drukarkę do usługi HP Instant Ink. Ponownie uruchom drukarkę i komputer lub…

Co zawiera raport miesięczny z kasy fiskalnej? Raport kasy miesięczny jest podsumowaniem całego miesiąca czyli zawiera podsumowanie wszystkich raportów dobowych zapisanych w pamięci kasy fiskalnej. Raport miesięczny musi…

Gdzie oddać stare kasy fiskalne? Po wycofaniu kasy z pracy w trybie fiskalnym, podatnik nie ma już obowiązku przechowywania urządzenia. Decyzja o dalszym przeznaczeniu kasy zależy wyłącznie od…

Czy starą kasę fiskalną można sprzedać? Nie możesz sprzedać zfiskalizowanej kasy! Przy zamykaniu działalności obowiązuje Cię procedura likwidacji kasy fiskalnej. Co zrobić ze starą kasa po zainstalowaniu kasy…

Ile kosztuje wymiana modułu fiskalnego? Najważniejszym kosztem jest sam moduł fiskalny. Wymiana przeprowadzana jest za pośrednictwem serwisu u producenta lub importera. Koszt tej operacji jest różny u poszczególnych…

Czy można sprzedać używaną kasę fiskalną? Nie możesz sprzedać zfiskalizowanej kasy! Przy zamykaniu działalności obowiązuje Cię procedura likwidacji kasy fiskalnej. Jak można zrezygnować z kasy fiskalnej? Podatnik będzie…

W którym miejscu na paragonie znajduje się numer paragonu? objaśnień podatkowych Ministerstwa Finansów wynika, że: “numer paragonu fiskalnego jest kolejnym elementem paragonu umieszczonym po łącznej wartości sprzedaży brutto,…

Czy za kasy fiskalne można sprzedać? Nie możesz sprzedać zfiskalizowanej kasy! Przy zamykaniu działalności obowiązuje Cię procedura likwidacji kasy fiskalnej. Kto może sprzedawać bez kasy fiskalnej? Zwolnieni z…