Czy wniosek do sądu można wysłać pocztą?

Czy do sądu można wysłać maila?

Informujemy, że istnieje możliwość wnoszenia pism do Sądu administracyjnego w formie dokumentu elektronicznego. Pisma można wnosić w postępowaniach sądowych i w innych sprawach nie objętych postępowaniem sądowym.

Czy wniosek można wysłać mailem?

Podania i wnioski mogą być wnoszone do organów w formie zwykłego e-maila. Bez bezpiecznego podpisu elektronicznego nie będą jednak skuteczne. Dlatego organ powinien wezwać stronę do usunięcia braku formalnego pisma, a nie stwierdzać bezskuteczność czynności – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: