Czy trzeba drukować zerowe raporty miesięczne?

Czy trzeba drukować raporty zerowe z kasy fiskalnej?

Brak sprzedaży oznacza, że obrót i kwota podatku mają wartość zerową. Dane o sumarycznym obrocie zostaną wykazane w raporcie fiskalnym miesięcznym. Wobec powyższego, nie ma potrzeby ani prawnego obowiązku sporządzania raportów dobowych w dniach, w których nie zewidencjonowano żadnej sprzedaży na kasie rejestrującej.

Czy trzeba drukować raport dobowy?

W świetle powyższego Czytelnik ma obowiązek wystawić dobowe raporty fiskalne w postaci elektronicznej, więc nie musi ich drukować. Natomiast raporty fiskalne okresowe, w tym miesięczne, powinien wystawić w postaci papierowej, czyli wydrukować.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: