Czy raport miesięczny jest fiskalny?

Co to jest raport fiskalny?

Raporty fiskalne zawierają niezbędne informacje, które są podstawą do rozliczenia podatkowego. Celem wydruku raportu dobowego jest uzyskanie podsumowania całej dokonanej sprzedaży, z podziałem na odpowiednie stawki VAT.

Kiedy raport miesięczny z kasy fiskalnej?

Kiedy wykonywać raport kasowy miesięczny? Według Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (§ 6 ust. 1 pkt 4), raport miesięczny wystawiany jest po zakończeniu sprzedaży w danym miesiącu, jednak nie później niż do 25 dnia kolejnego miesiąca.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: