Pin wps drukarka samsung gdzie jest

Gdzie znajduje się numer PIN WPS na drukarce?

Znajdź kod PIN WPS Po wyświetleniu monitu kodu PIN WPS na ekranie komputera poszukaj kodu PIN na panelu sterowania drukarki lub na arkuszu informacyjnym, który został wydrukowany podczas konfiguracji.

Gdzie wpisać PIN WPS?

Przejdź do strony ustawień WPS i wprowadź do rejestratora kod PIN widoczny na ekranie LCD w 6, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Rejestratorem jest zazwyczaj punkt dostępu/router WLAN. Strony ustawień różnią się w zależności od producenta punktu dostępu/routera.

Gdzie znaleźć hasło do drukarki Samsung?

Drukarka podłączona do sieci Zaloguj się, klikając Login (Zaloguj) w prawej górnej części okna. Uwaga: Domyślny identyfikator / hasło użytkownika to admin/sec00000.

Jak polaczyc się z drukarka Samsung?

Upewnij się, że funkcje NFC i Wi-Fi Direct zostały włączone w smartfonie, a funkcja Wi-Fi Direct także w drukarce. Przytrzymaj urządzenie przenośne z anteną NFC skierowaną w dół nad znacznikiem NFC na drukarce. Po kilku sekundach aplikacja Samsung Mobile Print zostanie automatycznie uruchomiona.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: