Kto jest uprawniony do wystawiania recept RPW?

Jak wystawić receptę RPW?

Wystawianie recepty RpwW menu głównym wybieramy zakładkę „Wizyty”. … Z prawej strony karty wizyty wskazujemy na „+ Dodaj e‑Receptę”.Wskazujemy rodzaj recepty. … Przy pozycji „Świadczeniodawca” dzięki przyciskowi „kliknij aby zmienić” mamy możliwość edycji danych lekarza.

Czy lekarz stażysta może wystawiać recepty pro auctore?

Lekarz stażysta jest uprawniony do wystawiania recept po uzgodnieniu z opiekunem treści zawartych w nich informacji. Jednakże, zgodnie ze stanowiskiem ministra zdrowia, przepisy nie przyznają takiego uprawnienia w zakresie recept pro auctore oraz pro familiae.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: