Kiedy powstała pierwsza drukarka 3D?

Jak wyglądała pierwsza drukarka 3D?

Proces opierał się na utwardzaniu żywicy światłem lasera i nosił nazwę stereolitografii (w skrócie SLA). Na potrzeby tej technologii został stworzony specjalny format pliku – STL, który odzwierciedlał obiekty trójwymiarowe na ekranie komputera, w postaci siatki trójkątów. Współtwórcą tego formatu był Hull.

Kto jest twórcą drukarki 3D?

Chuck HullDrukowanie przestrzenne / Wynalazca

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: