Kiedy kasy online dla gastronomii?

Czy usługi cateringowe muszą mieć kasę online?

145b ust. 1 pkt 2 lit a) ustawy o VAT, tj. usług związanych z wyżywieniem świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, a zatem nie ma obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej online.

Kiedy kasy online dla lekarzy?

Podmioty lecznicze a obowiązek stosowania kas online 1 pkt 3 lit. d ustawy o VAT ustawodawca nałożył obowiązek stosowania kas online od 31 grudnia 2020 r. (który został następnie przedłużony do 1 lipca 2021 r.) na podmioty świadczące usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: