Kiedy amortyzacja jednorazowa?

Komu przysługuje amortyzacja jednorazowa?

Amortyzacja jednorazowa przysługuje podatnikom podatku dochodowego zarówno od osób fizycznych, jak i od osób prawnych, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w danym roku podatkowym (np. w 2017 roku z ulgi tej skorzystają podatnicy, którzy rozpoczęli działalność właśnie w tym roku).

Na czym polega amortyzacja jednorazowa?

Jednorazowa amortyzacja polega na odpisie, który zostanie zaksięgowany w miesiącu rozpoczęcia użytkowania środka trwałego. Takie rozwiązanie można zastosować, pomijając dodatkowe formalności lub w ramach pomocy de minimis.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: