Jest offline co to znaczy?

Jak przejść z trybu offline na online?

Szybka konfiguracjaW menu Plik kliknij polecenie Pracuj w trybie offline.Aby skonfigurować plik folderów trybu offline (ost), kliknij przycisk OK. Domyślnie zaznaczone jest pole wyboru Monituj przy uruchamianiu, aby można było wybrać tryb pracy offline lub online.

Co to znaczy że ktoś jest online?

Online (on-line) to pojęcie związane z dostępem do sieci Internet lub aktywności w sieci Internet. Oznacza osobę, serwer, oprogramowanie, które jest stale dostępne w sieci. Program dostępny online oznacza, że każdy użytkownik ma dostęp do aplikacji poprzez sieć Internet.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: