Jakie GTU dla refaktury za energię elektryczną?

Jakie GTU dla energii elektrycznej?

Oznaczenia GTU 11 będą musieli od 1 października 2020 r. stosować Ci przedsiębiorcy, którzy dokonują obrotu energią elektryczną, gazem, prawami majątkowymi i uprawnieniami do emisji związków / substancji gazów cieplarnianych Usługi o charakterze niematerialnym.

Czy refaktury podlegają GTU?

W przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi. Zatem oznaczaniu GTU podlega także refakturowanie usług.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: