Jaki margines ma drukarka?

Jak sprawdzić marginesy drukarki?

Kliknij pozycję > Drukuj, aby otworzyć stronę wydruku w widoku Backstage. W obszarzeDrukarka kliknij strzałkę, aby wybrać drukarkę. Wskaż małą ikonę informacji, a pod obszarem drukowania znajdują się minimalne marginesy drukowania z lewej i górnej strony.

Co to jest margines techniczny drukarki?

Marginesem bezpieczeństwa nazywa się pole między krawędzią zewnętrzną formatu netto (formatu docelowego), a częścią wewnętrzną projektu. To pole zazwyczaj ma od 3 do 5 mm. Wszystkie ważne elementy projektu nie powinny wychodzić poza pole bezpieczne projektu.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: