Jaka kasa fiskalna dla gastronomii?

Czy catering musi mieć kasę fiskalną?

145b ust. 1 pkt 2 lit a) ustawy o VAT, tj. usług związanych z wyżywieniem świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, a zatem nie ma obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej online.

Czy Food Truck musi mieć kasę fiskalną?

Z obowiązku stosowania kas fiskalnych od 1 stycznia 2021 roku wyłączone są zatem ruchome punkty sprzedaży typu food truck i automaty sprzedażowe. Właściciele food trucków nie muszą zatem posiadać jeszcze kas fiskalnych online, co potwierdzają interpretacje podatkowe.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: