Jak zrobić wydruk w poziomie?

Jak zmienić układ wydruku na poziomy?

Zmienianie orientacji całego dokumentuAby zmienić orientację całego dokumentu, wybierz pozycję Układ > Orientacja.Wybierz pozycję Pionowa lub Pozioma.

Jak w Libre Office drukować poziomo?

Drukowanie arkusza w orientacji poziomejPrzejdź do arkusza, który chcesz wydrukować.Wybierz Format – Strona. To polecenie nie jest widoczne, jeśli arkusz otwarto z włączoną ochroną przed zapisem. … Wybierz zakładkę Strona. Zaznacz pole wyboru orientacji Pozioma i kliknij przycisk OK.Wybierz Plik – Drukuj.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: