Jak zrobić Wydruk na całej stronie?

Jak dopasować stronę do wydruku?

Dopasuj do jednej stronyKliknij kartę Układ strony. … Wybierz kartę Strona w oknie dialogowym Ustawienia strony.Wybierz pozycję Dopasuj do w obszarze Skalowanie.Aby dopasować dokument do wydruku na jednej stronie, wybierz 1 stronę o szerokości i wysokości 1 w polach Dopasuj do.

Jak wydrukować Plik PDF na całej stronie?

Plik PDF można powiększać lub zmniejszać o dokładny procent.Wybierz polecenie Plik > Drukuj.W menu Skalowanie strony wybierz opcję Podziel wszystkie strony, aby wyświetlić opcję Skala fragmentu %. … W polu Skala fragmentu wprowadź wartość procentową, o którą chcesz powiększyć lub zmniejszyć plik PDF.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: