Jak zrobić wydruk do PDF?

Jaki program do drukowania w PDF?

Acrobat Reader. Światowy standard stosowany do niezawodnego wyświetlania, drukowania, podpisywania i komentowania dokumentów PDF — za darmo.

Jak zrobić dwie strony na jednej w PDF?

Na jednym arkuszu papieru możesz wydrukować więcej niż jedną stronę dokumentu PDF….Drukowanie wielu stron na arkuszu papieru w programie Acrobat lub ReaderWybierz polecenie Plik > Drukuj.Z menu podręcznego Skalowanie strony wybierz opcję Wiele stron na arkusz.Z menu podręcznego Stron na arkusz wybierz liczbę stron.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: