Jak zrobić wersję edytowalną z PDF?

Jak edytować CV w PDF?

Otwórz plik w programie Acrobat DC. Kliknij narzędzie Edycja plików PDF w prawym okienku. Używanie narzędzi programu Acrobat do redagowania: Opcje dostępne na liście Format pozwalają dodawać i edytować tekst, a także zmieniać czcionki.

Jak zamazać tekst w PDF?

Wybierz polecenie Narzędzia > Redaguj. W menu Edycja wybierz polecenie Redaguj tekst i obrazy. Zaznacz tekst lub obraz w pliku PDF, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Redaguj. Zaznacz tekst lub obraz w pliku PDF, a następnie wybierz polecenie Redaguj w ruchomym menu kontekstowym.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: