Jak zrobić test dysz w drukarce?

Jak zrobić test drukarki?

Upewnij się, że do podajnika arkuszy załadowano papier w formacie A4. Przytrzymaj przycisk papieru i naciśnij przycisk zasilania , aby włączyć drukarkę. Po włączeniu drukarki zwolnij oba przyciski. Drukarka wydrukuje wzór testu dysz.

Jak włączyć czyszczenie drukarki?

Kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki znajdującą się na taskbar (pasek zadań), a następnie kliknąć polecenie Head Cleaning (Czyszczenie głowicy).

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: