Jak zrobić skan dwóch stron?

Jak polaczyc 2 PDF w jeden?

Scalanie wielu plików PDF w jeden dokument Wybierz pliki do scalenia za pomocą narzędzia Acrobat do łączenia plików PDF. W razie potrzeby zmień kolejność plików. Kliknij opcję Scal pliki. Zaloguj się, aby pobrać lub udostępnić scalony plik.

Jak zeskanować kilka stron do jednego pliku PDF Epson Scan 2?

Aby skanować więcej stron, kliknij Add page (Dodaj stronę) i ustaw dokumenty na tacy dokumentów lub w podajniku ADF i kliknij Scan (Skanuj). Powtórz ten krok, jeśli to konieczne.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: