Jak zrobić ksero w drukarce Epson?

Gdzie jest hasło do drukarki Epson?

5 Sprawdź SSID i hasło wydrukowane na arkuszu stanu sieci. Na ekranie połączenia sieciowego komputera, wybierz do połączenia SSID znajdujące się na arkuszu stanu sieci. 6 Wprowadź hasło wydrukowane na arkuszu stanu sieci.

Jak polaczyc się z drukarką WiFi Epson?

Przytrzymaj przycisk WiFi przez trzy sekundy. Lampka stanu sieci (pomarańczowa) i lampka stanu sieci (zielona) migają na przemian. Jeśli połączenie sieciowe zostanie pomyślnie nawiązane, lampka stanu sieci (pomarańczowa) i lampka stanu sieci (zielona) migają w tym samym czasie.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: