Jak zrobić ksero na drukarce HP Smart Tank 515?

Jak polaczyc się z drukarka HP Smart Tank 515?

Zainstaluj aplikację HP Smart, aby uzyskać pełną konfigurację i pomoc technicznąZainstaluj oprogramowanie i sterowniki.Utwórz konto HP i zarejestruj drukarkęPodłącz drukarkę do sieci Wi-Fi, włóż papier i zainstaluj wkłady atramentowe.

Jak włączyć Bluetooth w drukarce HP?

Rozwiązanie 1: Włącz drukarkę i BluetoothJeżeli drukarka HP jest wyłączona, naciśnij przycisk zasilania, aby ją włączyć.Na panelu sterowania drukarki dotknij strzałkę w prawo ( ), aby wyświetlić drugi ekran nawigacji.Dotknij ikony Bluetooth ( ).Dotknij opcji Włącz. … Dotknij przycisk OK.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: