Jak zrobić ksero dowodu osobistego na jednej stronie?

Jak zeskanować dwa dokumenty na jednej stronie?

Patrz Niestandardowe ustawienia skanowania. W celu przeprowadzenia skanowania 2 na 1 usuń zaznaczenie pola wyboru Automatyczne obracanie obrazu w oknie dialogowym Ustawienia zaawansowane. Wybierz opcję 2 na 1 z listy rozwijanej Rodzaj skanowania. (Skan).

Czy można zrobić ksero dowodu osobistego?

Czy można kserować dowód osobisty? Oczywiście, że tak i zdarza się, że niektóre instytucje wymagają kopii dokumentu. Jednak jeśli prośba o ksero dowodu osobistego nie ma konkretnego uzasadnienia – warto asertywnie odmówić. Dane osobowe mogą być wykorzystane do zdobycia kredytu, pożyczki czy podpisania umowy.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: