Jak zrobić kopię na drukarce Epson?

Jak zrobić kopię na drukarce?

Naciśnij przycisk Uruchom kopiowanie w czerni ( ) lub przycisk Uruchom kopiowanie w kolorze ( ) na panelu sterowania drukarki, aby rozpocząć zadanie kopiowania. Można zwiększyć liczbę kopii poprzez wielokrotne naciśnięcie przycisku. Kopiowanie rozpocznie się 2 sekundy po ostatnim naciśnięciu przycisku.

Gdzie jest hasło do drukarki Epson?

5 Sprawdź SSID i hasło wydrukowane na arkuszu stanu sieci. Na ekranie połączenia sieciowego komputera, wybierz do połączenia SSID znajdujące się na arkuszu stanu sieci. 6 Wprowadź hasło wydrukowane na arkuszu stanu sieci.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: