Jak zresetować urządzenie wielofunkcyjne HP?

Jak zresetować urządzenie wielofunkcyjne?

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania. Nie puszczając poprzedniego, naciśnij i przytrzymaj przycisk ANULUJ. Przytrzymaj oba przyciski przez ok. 3-4 sekundy.

Jak przywrócić ustawienia fabryczne w drukarce HP?

Drukarka HP Trzymając przycisk wciśnięty, naciskamy i przytrzymujemy przycisk „Anuluj”. Oba przyciski przytrzymujemy przez kilka sekund, po czym najpierw zwalniamy przycisk „Anuluj”, a po 3-4 sekundach zwalniamy również przycisk zasilania. Ustawienia fabryczne powinny zostać przywrócone.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: