Jak zresetować tusz w drukarce Canon?

Jak uruchomić drukarkę po zmianie tuszu?

Znajdź swoją drukarkę i kliknij na nią prawym przyciskiem myszy wybierając opcję „Właściwości drukarki”, następnie wybierz „obsługa”. W momencie kiedy pojawia się komunikat o niskim poziomie tuszu lub pustym wkładzie włącz monitor poziomu tuszu.

Jak wyrownac tusz w drukarce Canon?

Załaduj na tylną tacę arkusz zwykłego papieru formatu A4 lub Letter. Wyciągnij tacę wyprowadzania papieru i przedłużenie tacy wyjściowej. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Stop, aż kontrolka Alarm mignie cztery razy, a następnie natychmiast zwolnij przycisk. Zostanie wydrukowany arkusz wyrównywania głowicy drukującej.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: