Jak zresetować bęben w drukarce Brother?

Jak zresetować bęben w drukarce?

Zaczynamy od włączenia drukarki, po czym wybieramy przycisk Menu. Następnie za pomocą strzałek kierunkowych znajdujemy i wybieramy opcję Machine Info. Zatwierdzamy, wciskając komendę OK. W kolejnym kroku wybieramy opcję Reset Drum i zatwierdzamy ją przyciskiem OK, który przytrzymujemy przez 3-4 sekundy.

Jak wymienić bęben w drukarce Brother?

Wymiana zespołu bębnaUpewnij się, że urządzenie jest włączone.Otwórz pokrywę górną, aż zablokuje się w pozycji otwartej. … Wyjmij toner z zespołem bębna dla koloru pokazanego na wyświetlaczu LCD. … Popchnij w dół zieloną dźwignię blokady i wyjmij toner z zespołu bębna.Rozpakuj nowy zespół bębna.Zdejmij osłonkę ochronną.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: