Jak znaleźć hasło do Wi-Fi drukarki HP?

Jak znaleźć hasło do Wi-Fi?

W Centrum sieci i udostępniania obok pozycjiPołączenia wybierz nazwę sieci Wi-Fi. W oknie Stan sieci Wi-Fi wybierz opcję Właściwości sieci bezprzewodowej. W oknie Właściwości sieci bezprzewodowej wybierz kartę Zabezpieczenia, a następnie zaznacz pole wyboru Pokaż znaki.

Jakie jest hasło do drukarki?

W zależności od użytkowanego modelu drukarki hasło administratora może być ustawione fabrycznie. Jeśli jest ustawione hasło, ma ono postać słowa „canon” lub numeru seryjnego drukarki. Ponadto w przypadku powyższych modeli jako nazwa użytkownika ustawione jest fabrycznie słowo „ADMIN”.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: