Jak znaleźć hasło do drukarki HP?

Jakie jest hasło do drukarki?

W zależności od użytkowanego modelu drukarki hasło administratora może być ustawione fabrycznie. Jeśli jest ustawione hasło, ma ono postać słowa „canon” lub numeru seryjnego drukarki. Ponadto w przypadku powyższych modeli jako nazwa użytkownika ustawione jest fabrycznie słowo „ADMIN”.

Jak znaleźć kod drukarki?

W interfejsie sieciowym drukarki znajdź menu Usługi sieci Web, a następnie kliknij pozycję Drukuj stronę informacyjną lub Drukuj arkusz informacyjny. Znajdź kod drukarki na wydrukowanej stronie. Jeżeli na stronie informacyjnej jest tylko adres e-mail drukarki, usuń usługi internetowe, a następnie włącz je ponownie.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: