Jak znaleźć drukarkę w sieci Mac?

Jak podłączyć drukarkę do wifi Macbook?

Upewnij się że sieć Wi-Fi typu ad-hoc jest włączona w drukarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w dokumentacji drukarki. Otwórz menu Wi-Fi na komputerze Mac, klikając ikonę Wi-Fi na pasku menu, a następnie wybierz nazwę utworzonej przez drukarkę sieci Wi-Fi typu ad-hoc.

Jak zainstalowac drukarkę na Macbook Air?

Z menu podręcznego Drukarka wystarczy wybrać Najbliższe drukarki i wybrać nowy sprzęt. Inną opcją jest wejście do Preferencji Systemowych -> Drukarek i skanerów, a następnie skorzystanie z opcji ręcznego dodawania nowego sprzętu (za pomocą plusika na liście).

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: