Jak zmniejszyć stronę do wydruku?

Jak dopasować stronę do wydruku?

Dopasuj do jednej stronyKliknij kartę Układ strony. … Wybierz kartę Strona w oknie dialogowym Ustawienia strony.Wybierz pozycję Dopasuj do w obszarze Skalowanie.Aby dopasować dokument do wydruku na jednej stronie, wybierz 1 stronę o szerokości i wysokości 1 w polach Dopasuj do.

Jak dopasowac rozmiar wydruku?

W arkuszu kliknij pozycję Plik > Drukuj. W obszarze Ustawienia kliknij pozycję Skalowanie niestandardowe > Opcje skalowania niestandardowego. Kliknij pozycję Strona i w polu Dopasuj do wybierz wartość procentową, o jaką chcesz zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar czcionki.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: