Jak zmniejszyć Format do druku?

Jak zmniejszyć Plik PDF do wydruku?

Plik PDF można powiększać lub zmniejszać o dokładny procent.Wybierz polecenie Plik > Drukuj.W menu Skalowanie strony wybierz opcję Podziel wszystkie strony, aby wyświetlić opcję Skala fragmentu %. … W polu Skala fragmentu wprowadź wartość procentową, o którą chcesz powiększyć lub zmniejszyć plik PDF.

Jak zmniejszyć wydruk w Excelu?

W arkuszu kliknij pozycję Plik > Drukuj. W obszarze Ustawienia kliknij pozycję Skalowanie niestandardowe > Opcje skalowania niestandardowego. Kliknij pozycję Strona i w polu Dopasuj do wybierz wartość procentową, o jaką chcesz zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar czcionki.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: