Jak zmienić zeskanowany dokument na PDF?

Jak z Painta zrobić PDF?

Następnie otwórz obraz, który chcesz zapisać w programie Paint, otwórz rozwijane menu, które znajduje się w górej części okna po lewej stronie. Wybierz polecenie Drukuj, a jako drukarkę wybierz program PDF Creator i potwierdź rozpoczęcie drukowania.

Czy zdjęcie można zapisać w PDF?

Wybierz plik obrazu, który chcesz przekonwertować na format PDF. Po wysłaniu pliku program Acrobat automatycznie przekształci go w dokument PDF. Pobierz skompresowany plik lub podpisz go i udostępnij.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: