Jak zmienić ustawienia drukarki w płatniku?

Jak ustawić domyślną drukarkę w Subiekcie?

W Subiekcie z listy modułów wybrać Administracja – Parametry, a z listy parametrów typ dokumentu, do którego ma być przypisana drukarka fiskalna. ​3. W zakładce Fiskalne zaznaczyć Rejestruj dokument na drukarce fiskalnej oraz wybrać z listy odpowiednią drukarkę. Zmiany zapisać przyciskiem OK.

Jak ustawić drukarkę jako domyślna?

1. Otwórz okno Drukarki, klikając przycisk Start , klikając polecenie Panel sterowania, klikając kategorię Sprzęt i dźwięk, a następnie klikając polecenie Drukarki. 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki, której chcesz używać jako domyślnej, a następnie kliknij polecenie Ustaw jako drukarkę domyślną.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: