Jak zmienić tryb offline na online w telefonie?

Jak przełączyć z trybu offline na online?

Wybierz pozycję Rozpocznij > Ustawienia > Urządzenia > drukarki & skanery. Wybierz drukarkę, a następnie pozycję Otwórz kolejkę. W obszarze Drukarka upewnij się, że opcja Użyj drukarki w trybie offline nie jest zaznaczona.

Co to jest tryb offline w telefonie?

W telefonach komórkowych oznacza się tak opcję odłączenia od wszelkich usług umożliwiających bezprzewodowe połączenie z innym urządzeniem. Terminem o przeciwnym znaczeniu jest online.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: