Jak zmienić tryb offline na online w komputerze?

Jak przywrócić drukarkę do trybu online?

Wybierz pozycję Rozpocznij > Ustawienia > Urządzenia > drukarki & skanery. Wybierz drukarkę, a następnie pozycję Otwórz kolejkę. W obszarze Drukarka upewnij się, że opcja Użyj drukarki w trybie offline nie jest zaznaczona.

Jak przełączyć kamerę z trybu offline na online?

Może się również zdarzyć, że zobaczysz komunikat kamery w trybie offline, chociaż będzie ona online (dzieje się tak w przypadku, gdy na przykład wciąż otrzymujesz powiadomienia). Możesz sprawdzić to na dwa sposoby: Odśwież listę kamer, pociągając ją palcem. Wyłącz kamerę i włącz ją ponownie.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: