Jak zmienić skan PDF na Word?

Jak zmienić skan na Word?

Skanowanie tekstu do programu WordW Word kliknij pozycję Plik > Otwórz.Przejdź do miejsca przechowywania pliku PDF i otwórz go.Word zostanie otwarte okno dialogowe z potwierdzeniem zamiaru zaimportowania tekstu pliku PDF. Kliknij przycisk OK, aby potwierdzić, Word zaimportuje tekst.

Jak zmienić zeskanowany dokument na PDF?

Konwertowanie plików JPEG i zeskanowanych dokumentów na format PDF:Otwórz plik w programie Acrobat DC.Kliknij narzędzie Ulepsz skany w prawym okienku.Wybieranie pliku do konwersji: Wybierz opcję Wybierz plik i kliknij przycisk Start. … Edytowanie pliku PDF: … Zapisywanie jako nowego pliku PDF:

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: