Jak zeskanować wiele stron do jednego pliku?

Jak zeskanować dwa dokumenty na jednej stronie?

Patrz Niestandardowe ustawienia skanowania. W celu przeprowadzenia skanowania 2 na 1 usuń zaznaczenie pola wyboru Automatyczne obracanie obrazu w oknie dialogowym Ustawienia zaawansowane. Wybierz opcję 2 na 1 z listy rozwijanej Rodzaj skanowania. (Skan).

Jak połączyć kilka skanów PDF w jeden dokument?

Kliknij przycisk Wybierz pliki powyżej albo przeciągnij pliki i upuść je w polu. Wybierz pliki do scalenia za pomocą narzędzia Acrobat do łączenia plików PDF. W razie potrzeby zmień kolejność plików. Kliknij opcję Scal pliki.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: