Jak zeskanować kilka stron?

Jak zeskanować kilka stron na jeden dokument?

Zaznacz pole wyboru Monit o zeskanowanie większej liczby stron. Kliknij Skanuj. W razie wyświetlenia monitu o skanowanie większej liczby stron, wybierz opcję Skanuj więcej stron, Skanuj obie strony lub Skanowanie zakończone i kliknij przycisk OK.

Jak zeskanować dokument wielostronicowy?

Kliknij opcję Ustawienia niestandardowe. Zostanie wyświetlone okno Niestandardowe ustawienia skanowania . Skonfiguruj ustawienia skanowania i zaznacz opcję Ręczne skanowanie wielostronicowe lub Skanowanie ciągłe, a następnie kliknij przycisk OK.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: