Jak zeskanować kilka stron do jednego pliku PDF HP?

Jak zeskanować wiele stron do jednego pliku PDF?

Jeżeli chcesz zeskanować wiele plików do formatu PDF, kliknij ikonę Ustawienia . Zostanie wyświetlony interfejs skanowania niestandardowego. Zaznacz pole wyboru Monit o zeskanowanie większej liczby stron. Kliknij Skanuj.

Jak połączyć kilka skanów w jeden PDF?

Program Acrobat konwertuje strony poszczególnych plików w ciąg stron pojedynczego dokumentu PDF. Wybierz polecenie Narzędzia > Połącz pliki. Interfejs narzędzia Połącz pliki wyświetla się na górze wraz z paskiem narzędzi. Przeciągnij pliki lub wiadomości e-mail bezpośrednio do interfejsu Połącz pliki.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: