Jak zeskanować kilka dokumentów w jeden plik?

Jak zeskanować dwa dokumenty na jednej stronie?

Patrz Niestandardowe ustawienia skanowania. W celu przeprowadzenia skanowania 2 na 1 usuń zaznaczenie pola wyboru Automatyczne obracanie obrazu w oknie dialogowym Ustawienia zaawansowane. Wybierz opcję 2 na 1 z listy rozwijanej Rodzaj skanowania. (Skan).

Jak zeskanować kilka stron?

Aby zeskanować wiele stron do jednego pliku, należy użyć aplikacji ™ ScanSoft PaperPort ™, który został zainstalowany w pakiecie MFL-Pro Suite. Aplikacja ScanSoft™ PaperPort™ znajduje się na płycie CD dołączonej do urządzenia.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: