Jak zeskanować dwa dokumenty na jednej stronie?

Jak zeskanować kilka dokumentów w jeden plik?

Jeżeli chcesz zeskanować wiele plików do formatu PDF, kliknij ikonę Ustawienia . Zostanie wyświetlony interfejs skanowania niestandardowego. Zaznacz pole wyboru Monit o zeskanowanie większej liczby stron. Kliknij Skanuj.

Jak zrobić skan 2 do 1?

W celu przeprowadzenia skanowania 2 na 1 usuń zaznaczenie pola wyboru Automatyczne obracanie obrazu w oknie dialogowym Ustawienia zaawansowane. Wybierz opcję 2 na 1 z listy rozwijanej Rodzaj skanowania. (Skan).

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: