Jak zeskanować dokument z drukarki?

Jak zeskanować dokument drukarka Canon?

Upewnij się, że skaner lub drukarka mają włączone zasilanie.Umieść przedmioty na płycie szklanej skanera lub drukarki. Umieszczanie oryginałów (skanowanie z komputera)Uruchom program IJ Scan Utility.Kliknij przycisk Automat. (Auto). Rozpocznie się skanowanie.

Jak zeskanować dokument na drukarce Samsung?

W aplikacji Samsung Easy Printer Manager wybierz drukarkę z Printer List (Listy drukarek), a następnie kliknij opcję Scan to PC Settings (Ustawienia skanowania do komputera). Zaznacz pole wyboru Enable Scan from Device Panel (Włącz skanowanie z panelu urządzenia) i kliknij Save (Zapisz).

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: