Jak zeskanować dokument na drukarce Canon?

Dlaczego drukarka canon nie skanuje?

Kwestia 1: Upewnij się, że zasilanie skanera lub drukarki jest włączone. Kwestia 2: Podłącz kabel USB do innego portu USB w komputerze. Kwestia 3: Jeśli kabel USB jest podłączony do koncentratora USB, odłącz kabel od koncentratora USB, a następnie podłącz go do portu USB w komputerze.

Jak skanować do pliku PDF?

Aby zeskanować papierowy dokument do formatu PDF w programie Acrobat, kliknij polecenie Narzędzia > Utwórz plik PDF….Skanowanie dokumentu papierowego do pliku PDF przy użyciu predefiniowanego ustawienia (Windows)Wybierz polecenie Narzędzia > Utwórz plik PDF > Skaner > [domyślne ustawienie dokumentu

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: