Jak zeskanować dokument i wysłać na maila?

Jak zeskanować i wysłać?

Wystarczy zeskanować kartkę i zapisać w PDF lub jako plik JPEG, a następnie przesłać ją w formie załącznika e-mail. Podobnie jak w przypadku poczty elektronicznej na komputerze, zeskanowany dokument możemy przesłać do wielu odbiorców.

Jak wysłać skan umowy?

Aby skan podpisanej umowy był uznany za wiążący, należy wykazać, że druga strona wyraziła zgodę na zawarcie umowy w formie dokumentowej, i że osoba upoważniona do jej zawarcia posługuje się e-mailem z którego wysłano wiadomość (dowiedz się więcej o formach czynności prawnych). Zgodnie z Art.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: