Jak zapisać Plik w PDF do druku?

Jak zapisać Plik do druku?

Najczęściej przyjmowany format do druku to TIFF lub PDF. TIFF to format zapisu grafiki rastrowej, który umożliwia profesjonalne wykorzystanie plików graficznych bez narażania ich na utratę jakości podczas kompresji. Dlatego jeśli chcemy by grafik zaingerował w przesłany plik, można go zapisać w tym formacie.

Jak zapisać PDF ze spadami?

Zapis projektu do formatu PDF razem ze spadamiZ menu „Plik” wybieramy opcję „Zapisz” (ctrl+s) i wybieramy format PDF.W oknie „Zapisz Adobe PDF” klikamy zakładkę „Znaczniki i spady”W opcjach „Spady” zaznaczamy „Użyj ustawień spadu dokumentu”.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: