Jak zapisać PDF ze spadami?

Jak zapisać Plik ze spadami?

Z menu „Plik” wybieramy opcję „Zapisz” (ctrl+s) i wybieramy format PDF. W opcjach „Spady” zaznaczamy „Użyj ustawień spadu dokumentu”.

Jak zapisać PDF z widocznymi warstwami?

In Acrobat lub aby połączyć dokumenty PDF zawierające warstwy, można użyć polecenia Scal pliki w jeden plik PDF. Warstwy każdego z dokumentów są grupowane w panelu Warstwy panelu nawigacji pod osobnymi nagłówkami.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: