Jak zainstalować drukarkę HP w laptopie?

Jak zainstalować HP Smart na laptopie?

Otwórz aplikację HP Smart. Jeżeli aplikacja HP Smart jest uruchamiana po raz pierwszy, zostanie podjęta próba wykrycia drukarki i jej skonfigurowania. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację drukarki.

Jak zainstalować drukarkę na laptopie?

Wybierz przycisk Start, a następnie wybierz pozycję Ustawienia >Urządzenia >drukarki & skanery. Wybierz pozycję Dodaj drukarkę lub skaner. Zaczekaj na zakończenie wyszukiwania pobliskich drukarek, wybierz tę, której chcesz użyć, a następnie wybierz pozycję Dodaj urządzenie.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: