Jak wystawić receptę RPW?

Czy każdy lekarz może wystawić receptę RPW?

Lekarz pierwszego kontaktu ma wszystkie uprawnienia, ale zależy to też od diagnozy. Proszę o rozmowę ze swoim lekarzem. Lekarz pierwszego kontaktu może wypisać receptę Rpw.

Na co recepta RPW?

Wskazujemy rodzaj recepty. Wystawianie recepty Rp obejmuje leki wydawane z polecenia lekarza a recepta Rpw wystawiana jest na leki zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe. Wybieramy „+ Nowa recepta Rpw” w celu utworzenia recepty ze środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: