Jak wysłać skan w PDF?

Jak wysłać skan dokumentu na maila?

Wysyłanie pliku jako załącznikaKliknij pozycję Plik > Udostępnij > Wiadomość e-mail, a następnie wybierz jedną z poniższych opcji: … Wprowadź aliasy adresatów, zmodyfikuj wiersz tematu i treść wiadomości (w razie potrzeby), a następnie kliknij pozycję Wyślij.

Jak połączyć skany w PDF?

W interfejsie Skanuj programu Acrobat wybierz skaner i domyślne ustawienie dokumentu lub opcję Skanowanie własne….Skanowanie dokumentu papierowego do pliku PDF przy użyciu predefiniowanego ustawienia (Windows)Wybierz polecenie Narzędzia > Utwórz plik PDF > Skaner > [domyślne ustawienie dokumentu

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: