Jak wysłać skan umowy?

Jak wysłać skan dokumentu na maila?

Wysyłanie pliku jako załącznikaKliknij pozycję Plik > Udostępnij > Wiadomość e-mail, a następnie wybierz jedną z poniższych opcji: … Wprowadź aliasy adresatów, zmodyfikuj wiersz tematu i treść wiadomości (w razie potrzeby), a następnie kliknij pozycję Wyślij.

Jak wysłać skan na pocztę?

Po wybraniu opcji Skanowanie do poczty e-mail (Serwer poczty e-mail) można zeskanować dokument czarno-biały lub kolorowy i wysłać go z urządzenia bezpośrednio na adres e-mail. Można wybrać format PDF, Secure PDF lub czarno-biały TIFF i PDF, Secure PDF lub JPEG w kolorze lub skali szarości.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: